Organizm uzależnionego

Detox alkoholowy polega na tym, że oczyszcza się organizm uzależnionego od alkoholu z toksyn, które alkohol właśnie je tam wprowadził. Osoba uzależniona od alkoholu ma najczęściej zniszczony organizm. To, w jakim stanie jest organizm, zależy od stopnia zaawansowania. Długości picia alkoholu. Często taki detox alkoholowy ratuje życie, bo uwalnia od ciągu. Ciąg polega na piciu bez przerwy – organizm potrzebuje alkoholu, co go zabija. Ośrodek AGNUS z Poznania oferuje detoks z udziałem lekarzy i terapeutów. Detoks ten rozpoczyna leczenie uzależnienia.AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555